Ang Bureau of Fire Protection Office (BFPO) ay nagsagawa ng demonstrasyon ng tamang pag-aapula ng apoy para sa mga empleyado ng munisipyo matapos ang flag ceremonies nong ika-30 ng Hunyo bilang bahagi ng selebrasyon ng National Disaster Consciousness Month ngayong Hulyo (Larawan mula sa Public Information Office).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.