Basaan at pagoda, tampok sa ika-118 pista sa Barangay Bayog

Idinaraos ang ika-118 na pista sa tradisyon ng Elejer at Pagoda sa Barangay Bayog noong ika-4 ng Oktubre, ang araw ng kapistahan ng patron ng barangay na si San Fransisco ng Assisi.

Ginanap ang Elejer o pag-iikot ng poon ng patron sa buong barangay ganap na ala-una ng hapon. Sumayaw ang mga deboto bilang pagpapakita ng kanilang pasasalamat. Sa pagdating ng poon sa sa iba’t ibang bahagi ng barangay, nagkakaroon ng sayawan ng pasasalamat.

ELEJER. Inilabas na sa simbahan ang poon ni San Fransisco ng Assisi ng mga deboto at nagsimula na ang pagsaboy ng tubig ng mga residente.

Pagkatapos makaikot ng poon sa barangay ay nangyayari ang Pagoda kung saan dinadala ito sa Lawa ng Laguna kasama ang mga mangingisda.

PISTA. Ang poon ni San Fransisco ng Assisi na pinagdadasalan ng mga deboto sa loob ng kanilang simbahan.

Ayon kay Roniel Forte na namumuno sa mga kaganapan sa pista, nagsimula ang tradisyon ng Elejer at Pagoda noong Abril 25, 1901. Paglipas ng mahabang panahon ay inilipat ang araw ng pisa sa ika-4 ng Oktubre bilang ito ang opisyal na araw ng pista ni San Fransisco ng Assisi.

BASAAN. Gamit ang isang fire truck, binabasa ang mga residente na sumusunod sa parada ng poon.

Kasama sa kanilang tradisyon ay ang basaan kung saan nagsasaboy ang mga residente ng tubig sa isa’t isa na itinuturing nilang pagtanggap ng biyaya at pasasalamat. Habang dinadala ang poon sa barangay ay patuloy ang pagsaboy ng tubig sa mga dumaraan.

Maliban sa basaan ay naglalagay din sila ng uling sa mukha at naghahagis ng mga barya, prutas, at kendi.

PAGTATAPOS. Hanggang sa dulo ng Elejer ay patuloy ang pagsayaw ng mga residente kasama ang poon.

Nagtapos ang unang parte ng Elejer ay patuloy pa din ang pagsayaw ng mga residente habang palibot ang poon. Ito ay nagtapos sa dulo ng Barangay Bayog at tulay sa Barangay Sto. Domingo, Bay, kung saan isasakay na sa bangka ang poon para umikot sa Lawa ng Laguna.

PAGODA. Paalis na ang bangka na dala ang poon para sa pagdadala nito sa Lawa ng Laguna.

Matapos ang Elejer ay diretso sa tradisyon ng Pagoda kung saan kasama sa bangka ay mga deboto at mga mangingisda ng barangay. Pagkatapos ay ibabalik ito sa simbahan para sa simula ng prusisyon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.