Assesement Meeting ng Pista ng Brgy. Bayog 2019

Bandang ika-4 ng hapon, pinulonh ni PNP Major marlon Calonge ang mga kawani ng pmahalaan at mga volunteer na kabilang sa pagpapadaloy ng pista ng Brgy. Bayog. Pinag-usapan nila ang naging estado ng seguridad at maayos na pamamalakad ng katatapos na pagdiriwang. (Mga larawang kuha ni Catherine Bucu-Flores)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.