Panatilihing ligtas ang pamilya at pamayanan

Tatlong linggo na ang nakalipas mula nang ideklara ng pangulo ang pagpaaptupad ng enhanced community quarantine sa kabuuan ng Luzon kaugnay ng Covid-19. Sa panahong ito, may mga alituntuning kailangan sundin upang matulungan ang kinauukulang makontrol ang bilang ng nagkakasakit, mabigyang-pansin ang mga mamamayang nangangailangan ng atensyong medikal, at umaksyon para sa iba pang pangangailangan ng mga pamayanan habang may quarantine.

Paano nga ba mapapanatiling ligtas ang ating pamilya at pamayanan laban sa Covid-19? Narito ang ilang paalala mula sa Kolehiyo ng Komunikasyong Pangkaunlaran o College of Development Communication ng University of the Philippines Los Banos.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.