Mga botante sa Malinta Elem. School sa Los Baños, nagkumpulan sa labas ng paaralan

Ulat ni: Olga T. Lomboy

Tatlumpung botante lamang ang pinapayagang tumigil sa mga waiting area sa Malinta Elem. School sa Los Banos, Laguna. Dahil dito, ang ibang mga botante ay nagkumpulan na sa labas ng paaralan.
Makikita na ang mahabang linya ng mga botante sa nasabing paaralan, at bagaman karamihan ay nakasuot ng facemask ay hindi na nasusunod ang tamang social distancing.
Makikita rin ang mga information materials na naglalaman ng mga paalala sa pagboto. Mayroon ring mga nakatalagang wash area at triage area sa loob ng paaralan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.