San Ramon Elementary School, Calamba, Laguna, nagdeklara na ng close voting

Ulat ni: Kate Christian Ravelo
Pagdating ng alas-siete ng gabi ay nagdeklara na ng close voting ang karamihan sa clustered precincts sa San Ramon Elementary School, Calamba, Laguna.
Nagsilbing saksi sa loob ng bawat presinto ang iba’t ibang pollwatchers habang itinataas ng chairman ang SD Card at ipinapasok ang pin ng chairman, poll clerk, at third member.
Karamihan rin sa mga presinto ay nakapag-transmit ng results pagdating ng 7:30 ng gabi.
Sa ngayon, patuloy pa rin ang bilangan at ang iba ay nakapagpaskil na ng resulta sa pinto ng kanilang mga presinto.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.