Bantay Halalan Laguna 2023 Live Coverage – 2 PM

Samahan ninyo kaming bantayan ang muling pagpili ng mga susunod na lider ng bawat pamayanan at kabataan.
BANTAY HALALAN LAGUNA 2023: Barangay & SK Elections. Makialam! Makisali! Bumoto!