BFP-Pagsanjan, may mga paalala sa mga botante na BSKE 2023

Sierence C. Taiño

Sa patuloy na pagdagsa ng mga botante sa Francisco Benitez Memorial School, Pagsanjan, Laguna, nakahanda ang Bureau of Fire Protection-First Aid Service Team sa anumang maaaring maranasan ng mga botante habang bumuboto.

Dahil sa init ng panahon, maaaring makaranas ng pagkahilo ang ilan nating kababayan, lalo na ang mga senior citizens. Nakaantabay naman ang BFP-Pagsanjan para magbigay lunas sa mga makakaranas ng ganito. Bukod pa rito, nakaantabay rin ang isang fire truck, kung sakaling may maganap na sunog.

Para naman sa parating na Undas, nagpalala si SFO1 Romel G. Villanueva sa mga aalis sa kanilang tahanan, na siguraduhing nakasara ang mga tangke ng gasul at walang maiiwang nakasaksak na anumang uri ng appliances upang maiwasan ang sunog. Ayon rin kay SFO1 Villanueva, handang-handa na ang BFP hanggang sa matapos ang botohan gayundin para sa darating na UNDAS.