Botohan sa Santisima Cruz ES, maayos sa kabilang ng pagdagsa ng mga botante

Aurora P. Mejos

Alas-syete pa lamang ng umaga ay dumagsa na ang mga first-time at regular voters sa Santisima Cruz Elementary School. Pagpasok sa naturang paaralan ay mayroong assistance desk para sa mga hindi alam ang kanilang mga assigned precints.

Ang mga botante ay kailangang lumapit sa Electoral Board (EB) para sabihin ang kanilang pangalan, precinct, at sequence number ayon sa listahan ng mga botante na nakapaskil sa presinto. Samantala, nakaantabay naman ang watchers at teachers para masiguradong mabilis at maayos ang sistema ng pagboto. 

Mabilis lamang ang naging proseso ng pagboto ng mga botante dahil sa maingat at maayos na pamamalakad sa paaralan.