Init ng panahon, di hadlang sa maayos na pagboto sa Bgy. Diezmo, Cabuyao Laguna

Althea Anzano

Tirik man ang araw ngayong tanghaling-tapat sa Bgy. Diezmo, Cabuyao, Laguna, patuloy pa rin ang maayos na daloy ng botohan sa paaralan at covered court ng barangay. Kanya-kanyang dala ng mga payong, towel, at pamaypay ang mga residente bilang panangga sa init. Ang ilang botante ay nakaranas ng pananakit ng mata at ulo, kaya naman ay dinala sila sa designated na silid para sa first aid at health services.