Pila para sa BSKE 2023 sa Bigaa Elementary School sa Cabuyao, usad pagong

Leeyan Santos

(8:50 a.m)

Patuloy na nga ang pagdami ng mga botante sa Bigaa Elementary School, Cabuyao, Laguna, isang oras mula nang mag-umpisa ang botohan. Sinundan ito ng usad pagong na daloy ng pila sa iba’t ibang presinto. 

Inaabot ng mahigit 40 minuto ang mga botante bago pa man makapasok sa loob ng kani-kanilang precinct dahil sa mabagal na proseso ng pagboto dala ng masusing pagpili ng mga botante ng kanilang napupusuan para sa BSKE 2023.