Dr. Alvin Isidoro

Ipinaliwanag ni Dr. Alvin Isidoro na ang bisa ng paggamit ng Tawa-tawa upang panlunas sa Dengue ay wala pang patunay kaya mas mainam na ipakonsulta agad ng mga magulang ang kanilang mga anak sa pinakamalapit na health center upang ang kanilang nararamdamang sakit ay agad na malunasan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.