Immunization card

Ang immunization record ay isang talaan ng bilang ng mga turok na nakuha na ng isang bata. Ang bahagi ng larawan ay bahagyang binura upang proteksyunan ang pagkakakilanlan ng estudyante.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.