Sining para sa lahat

ni Mayella Haja Tumawis

Dinaos ang workshop para sa mga kasali na eskwelahan.

Noong ika-27 ng Pebrero, 8 ng umaga, nagsimula ang 2018 Likhandula Arts Exchange and Collaboration sa University of the Philippines Los Baños (UPLB).

Ito ay pinangunahan ni
Edward Perez, Head Convenor ng programa, sa Dioscoro L. (DL) Umali Hall, UPLB. Ang programa ay idaraos mula Pebrero 27 hanggang Marso 2.

Ginanap din ang forum para sa mas malalim na interaksyon.

Dinaluhan ito ng iba’t ibang paaralan at grupo na interesado sa sining tulad ng Canossa College San Pablo, Sitsiritsit Children’s Performing Arts Circle of Letran, Sining Banwa Albay Performance Collective Inc., Dulaang Sanghaya-Sangay Bayan, Inc., at Artist, Inc.

Ipinagpatuloy ang programa sa Continuing Education Center (CEC) sa pamamagitan ng forum ukol sa kalikasan na may pamagat na Creative campuses: Arts in the Classroom and Beyond, Ripples to rolls: Arts for Advocacy, at Millstones & Milestones: Creative Process and Systems.

Noong hapon, ginanap naman sa CEC ang mga nakahandang workshops na tinatawag na Sanaygaling (SG), na naglalayong mahasa ang talento ng mga kasali sa iba’t ibang klase ng sining tulad ng biswal (Sining Biswal), sabayang pagbigkas at teatro (Likhandula), paggawa ng awitin kasama ang instrumento (Pangangalantog), pagkekwento gamit ang multimedia at film (Talarawan), at pag gawa ng tula (Pangatnigan). Araw-araw ay may nagaganap na SG workshop.

Habang nasa workshop ang ilang istudyante sa CEC, kasabay naman na ginaganap ang pag pa-praktis ng Sining Tagnian sa DL Umali Hall. Ang Sining Tagnian ay ang tawag sa mga kalahok na binubuo ng Community-based Artists (Torchbearers), University-based Artists (Trailblazers 1), at Junior and Senior High School-based Artists (Trailblazers 2).

Para sa araw na iyon, ang Strangest Three: The Force Awakens mula sa Artist, Inc. ang nakatakda na ipalabas, ngunit hindi ito natuloy at iniskedyul na lamang sa ibang araw.

Ayon kay Sheena Pilapil, ang Marketing and Audience Mobilization Committee Head, ang Likhandula ay mula sa mga salitang likha, na ang ibig sabihin ay gumawa, at dula, na ang ibig sabihin naman ay ipahayag. Ito raw ay binuo ng Artist, Inc. para maging tulay o plataporma para sa mga komunidad o indibidwal na nais ipahayag o matuto ng sining.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.