Pagkakaisa sa Pagpinta ng Likas-kayang Kinabukasan: Ang Mural Ukol sa Kababaihan sa Lente ng Just Energy Transition

Ulat ni Pia Bonifacio

Bilang pagkakaisa sa pandaigdigang buwan ng kababaihan ngayong taon, ginanap ang mural painting sa Yoha Co-working Hub, Mayondon, Los Baños na pinangungunahan ng Reboot Philippines at Oxfam Philipinas noong ika-25 ng Marso para sa kampanyang Tayô Táyo: Women in Action, Powering a Just Energy Transition.

Manlilikhang Kabataan Para sa Kababaihan sa Laguna

Mga pintor na nakibahagi sa mural painting ng Reboot Philippines at Ocfam Pilipinas noong iak-25 ng Marso. Kuha ni Heart Reyes.

Kasama ang ilang miyembro ng UP Painter’s Club, ang mural ay naglalarawan ng mga pangarap ng mga tagapagtaguyod ang pagkakapantay-pantay ng akses at oportunidad sa kababaihan sa sektor ng enerhiya. 

Ang Reboot Philippines ay isang NGO na nagtataguyod ng Just Energy Transition. Samantala, ang Oxfam Pilipinas naman ay isang organisasyong naglalayong magpuksa ng kahirapan at karahasan laban sa iba’t ibang sektor.

Ika ni Allein Espinoza, isa sa Regional oordinator ng Reboot Philippines, “ang mural ay isang obrang nagpapakita ng espasyo ng kababaihan sa pagkamit ng hustisya sa klima at desentralisasyon ng enerhiya sa Laguna.”

Isa sa mga larawang binuo sa naganap na mural painting. Kuha ni Heart Reyes.

Isa sa ang pagkakaisa at pagkakapantay-pantay sa mga inisyatiba at pagsisikap ng mga kasosyong komunidad sa pagtiyak na ang paglipat sa Solar at Hydropower bilang pinagmumulan ng enerhiya ay makatarungan at naaangkop sa mga pangangailangang ekolohikal ng lugar.

Ang pagpipinta na ito ay naglalayong ilipat ang pokus mula sa kababaihan sa Laguna na pinaka-bulnerable sa krisis sa klima at mga pangunahing stakeholder sa pamamahala ng enerhiya sa loob at labas ng kanilang mga sambahayan tungo sa pagiging ahente ng pagbabago na makapagpapasiklab ng makabuluhang pagbabago sa kanilang lugar.

Ito ay ipapakita sa Student Union Building, Unibersidad ng Pilipinas – Los Banos at gagamitin sa mga kaganapan sa iba’t ibang lugar.

Kasabay ang Laguna, lumahok din sa Tayô Táyo: Women in Action, Powering a Just Energy Transition Mural Activity ang tatlo pang lugar tulad ng Naga, Camarines Sur, Date, Camarines, Norte, at Taytay, Rizal City. 

Ang Espasyo ng Kababaihan sa Usaping Enerhiya sa Naga

Noong ika-17 ng Marso, ginanap ang mural painting sa Naga, Camarines Sur sa Julian B. Meliton Elementary School, Concepcion Pequeña, Naga City, katuwang ang Junior Chamber International (JCI) Naga at Junior Chamber International (JCI) Naguena.

Ayon kay Kyle Perez, Reboot Philippines Bicol Hub Regional Director, “Inilalarawan nito kung paano naging nangunguna ang mga tagapagturo sa Naga sa pagtulong sa pagpapataas ng kamalayan sa krisis sa klima at pagbibigay-daan sa mga mag-aaral na baguhin ito sa pagkilos ng klima.”

Bukod dito, ang mga manlilikha at tagapagtaguyod ay nakikita ang layunin ng edukasyon sa klima ay isang pundasyon para sa mga kabataan, kasama ang mga kababaihan na nagsisilbi ring mga guro, ina, at pinuno ng komunidad, bukod sa marami pang mga tungkulin, ay bahagi ng pagbuo ng kabataang Pilipino sa pagbuo ng bansa.

Palaging itinataguyod ng mga taga-Naga ang mabuting pamamahala, na kumikilala sa kababaihan bilang mga pinuno sa kani-kanilang larangan, ay isang patunay dito.

Ang Pagpukaw ng Istorya ng Kabataan at Kababaihan sa Daet, Camarines Sur

Noong Marso 25, ginanap ang mural painting sa Camarines Norte State College Main Campus F. Pimentel Avenue, Daet, Camarines Norte katuwang ang KamNorteño Alliance of Young Advocates (KAYA), United Students Advocate and Defender for Gender and Diversity (USAD GAD) , Camarines Norte State College (CNSC), Red Cross Youth Cam Norte Chater, Malaya Farmers Agriculture Cooperative (MFAC), Malaya Young Farmers (MYFA), Samahan ng Kababaihan ng Brgy. Malaya (SKBM), at Provincial Youth Development Office.

Inilalarawan ng mural na ito ang tumaas na access ng komunidad sa makatarungan, naa-access na mga solusyon sa enerhiya. Ipinapakita rin nito kung paano ginagamit ng mga sambahayan ang pagpoproseso ng mga produktong pang-agrikultura ng mga kababaihan kung saan ilalagay ang mga solar panel upang tumulong sa kanilang kabuhayan at trabaho sa pangangalaga.

 Ito ay isang itinatag na kasanayan ng mga kababaihan sa komunidad upang sila ay may posibilidad na magproseso ng mga ani sa agrikultura habang inaasikaso ang kanilang trabaho sa pangangalaga na mahirap gawin sa pasilidad sa tabi ng upland farm.

Sa kasalukuyan, ang mga kasosyo ay nagmungkahi ng tatlong (3) iba pang aktibidad sa mural sa iba’t ibang lokasyon at naghihintay ng pag-apruba mula sa tanggapan ng administrasyon upang isagawa ang nasabing kaganapan sa Camarines Norte State College (CNSC) Main Campus, Philippine Red Cross CamNorte Chapter, gusali ng MFAC sa Brgy. Malaya, Labo, Camarines Norte.

Pinta Para Sa Lupang Arenda

Itatampok sa mural ang kwento at pakikibaka ng mga komunidad sa Lupang Arenda, Taytay, Rizal City noong ika-14 ng Abril sa Antonio C Esguerra Memorial National High School.

Ang Lupang Arenda ay tahanan ng mahigit 19,000 pamilya mula sa iba’t ibang pinagmulan at karanasan. 

Ayon kay Ado Imperio, Metro Manila Regional Coordinator ng Reboot Philippines, “sa loob ng mahigit 30 taon, ang komunidad ay pinamumunuan ng mga asosasyon ng may-ari ng bahay, pangunahin na binubuo ng mga lider ng kababaihan na nagtataguyod para sa mga karapatan sa lupa, karapatang pantao, hustisya sa klima, at sumusuporta sa pagbabago sa isang makatarungang paglipat ng enerhiya upang pangalagaan at matiyak ang kakayahang mabuhay ng komunidad.”

Sa kabila ng pagiging bulnerable sa mga kalamidad, ang Lupang Arenda ay nananatiling matatag at matatag sa paninindigan ng kanilang mga prinsipyo, nagsusumikap tungo sa ligtas at mapapanatili ang kinabukasan.

Saysay sa Salaysay ng Mural

 Ang pagpipinta ng mural ay magsisilbing representasyon ng kanilang mga kolektibong salaysay, na itinatampok ang papel ng kababaihan sa pag-oorganisa ng komunidad at ang kanilang mga kontribusyon sa gawaing pag-unlad, habang nagsusumikap sila tungo sa isang mas luntian at mas napapanatili ng komunidad.