Bilangan ng boto, kasalukuyang isinasagawa sa Francisco Benitez Memorial School, Pagsanjan, Laguna

Sierence C. Taiño

Nakakabinging katahimikan ang siyang bumabalot ngayon sa Francisco Benitez Memorial School Pagsanjan, Laguna, simula ng isara ang mga presinto at magsimula ang bilangan ng botohan. Sa kasalukuyan ay mga iilang mamamayan ang matiyagang naghihintay sa magiging resulta ng BSKE 2023.